DOSTAWA

 

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi/Konsumentowi dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta/Konsumenta.

 

Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności znajdują się na stronie shop.driftmasters.gp w zakładce KOSZT DOSTAWY.

 

Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 

Sprzedawca dostarcza Towary tylko do wybranych państw europejskich, które zostały wymienione w tabeli na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.

 

Dostawy do państw europejskich innych niż Polska są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych:

A.   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności: przelewy24.pl

B.   Sprzedawca akceptuje także przelew tradycyjny, w związku z czym Klient/Konsument zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).

 

Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

 

Termin dostawy biegnie:

- w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system

A.   przelewy24.pl

B.   lub w przypadku przelewu tradycyjnego w momencie zaksięgowania środków na Koncie.

Termin dostawy biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:

- jeśli którakolwiek z chwil określonych powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili;

- bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy;

- jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.

 

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 ustawy kodeks cywilny).

 

W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 

Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych na stronie shop.driftmasters.gp bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się w linku poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU SHOP DRIFT MASTERS

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wypełniony formularz należy wysłać poprzez e-mail na adres: shop@driftmasters.gp lub pisemnie listem na adres:

 

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP.

 

Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

 

Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy kodeks cywilny.